home

Werkwijze

Het eerste consult bestaat uit een anamnese  (intake gesprek).

In deze anamnese stel ik u allerlei vragen over uw klachten, leefstijl en medicijngebruik. Daarna maak ik een analyse van uw voeten. Deze analyse bespreek ik met u en afhankelijk van de uitkomsten, overleggen we of een behandeltraject wenselijk is. Daarvoor stel ik eerst een behandelplan op.  Afhankelijk van uw klachten duurt het hele behandeltraject 6 tot 8 behandelingen.

In de regel houd ik na de 5de behandeling een evaluatie moment, waarop we de balans opmaken en afspraken maken over het vervolgtraject. De praktijk leert dat het zinvol is om zeker de eerste 5 behandelingen met een frequentie van 1 keer per week te plannen. De vervolgafspraken kunnen afhankelijk van de situatie hiervan afwijken. Soms is het zinvol om daarna over te gaan op een onderhoudsbehandeling elke 6 tot 8 weken.